Læsø salt

Læsø salt er sydesalt, udvundet ved inddampning af salt grundvand. Det indeholder udover selve saltet en række mineraler,

som er med til at skabe den unikke smag, der gør Læsø salt til et værdsat gastronomisk krydderi.

Rundt om Læsø indeholder havvandet ca. 2 % salt, men grundvandet på Rønnerne kan indeholde helt op til 14 % salt,

og så er det muligt at basere en produktion på at inddampe vandet. Metoden har været brugt siden middelalderen.

Sydningen stoppede i 1600-tallet ved et kongeligt forbud; saltsydningen havde ryddet Læsø for skov.

Først omkring 1900-tallet blev der genplantet skov på Læsø, og i 1991 kunne saltproduktionen på Læsø genoptages.

Læsø Saltsyderi så dagens lys i 1991 som et historisk værksted for arbejdsløse unge fra Læsø Produktionsskole.
Baggrunden var en række arkæologiske udgravninger på Læsø, hvor man havde fundet rester efter middelalderens saltsydehytter.

I 2004 blev produktionsskolen nedlagt, idet den havde overflødiggjort sig selv.

På det tidspunkt kunne Læsø Saltsyderi nemlig bære sig selv økonomisk og man kunne herefter tilbyde faste jobs.

preload spinner